Spichrza w Bydgoszczy na „starej fotografii”. Widok od strony rzeki Brdy.
Fot.: Dawid Ziółkowski