Zmysłowo-frapujący portret Karolina, fot. Konrad Schmidt