Zmysłowe zdjęcie portretowe wykonanego przez rosyjskiego fotografa Alexandra Z w starym, wydrążonym kadłubie statku.