Klimatyczny portret fotograficzny dziewczyny wykonany w wiejskiej scenerii. Zdjęcie ma niezwykły malarski charakter.