„Portret Panny Młodej w fotografii ślubnej – Grupa 5D” – artykuł o fotografowaniu Panny Młodej: http://grupa5d.pl/portret-panny-mlodej-w-fotografii-slubnej/