Drugi konkurs fotograficzny w kategorii – przyroda.